Vergoeding

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de Generalistische Basis GGZ: Zilveren Kruis (waaronder ook De Friesland), CZ, VGZ, DSW, Caresq Iptiq, ASR (De Amersfoortse, Ditzo), OWM Zorg en Zekerheid, ONVZ, Eno en Menzis. Behandeling voor de Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket. Wel wordt uw eigen risico aangesproken. Voor het intakegesprek dient u een verwijzing van uw huisarts te hebben. 

Wij bieden op kleine schaal hulp in de Specialistische GGZ. De praktijk heeft met Zilveren Kruis Achmea, VGZ (en alle labels daaronder), Caresq en ASR een contract voor de Specialistische GGZ. Voor de andere verzekeraars wordt deze zorg ongecontracteerd geleverd. U betaalt alleen uw eigen risico, geen verdere eigen bijdrage. De factuur zal naar u gestuurd worden na beëindiging van het traject, waarna u hem indient bij de zorgverzekeraar en vervolgens het bedrag overmaakt naar de praktijk.  

Vanaf januari 2022 is de GGZ overgegaan naar een nieuwe bekostiging: het Zorgprestatiemodel. Cliënten betalen elk jaar hun eigen risico als ze een GGZ behandeling volgen. Ook wordt een traject niet meer ingediend bij uw verzekeraar als de behandeling ten einde is, maar worden de afgenomen consulten per maand gedeclareerd. 

Verwijsbrief

Hierop is de volgende informatie noodzakelijk:

datum verwijzing is vóór het intakegesprek
naam en functie van verwijzer
AGB code van verwijzer
stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
persoonlijke gegevens van de cliënt en geboortedatum
dat er sprake is van een (vermoeden van) een DSM-5 stoornis
expliciete verwijzing voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ

Aan de hand van de klachten, diagnostiek en de zorgvraagtypering wordt de zwaarte van de zorgvraag bepaald en inschatting van de duur van een traject. Dit is op basis van een aantal criteria zoals ernst en complexiteit van de klachten. Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De verzekeraar vergoed 80% tot 100% van het maximale NZA tarief.

Product 2022

Diagnostiek consult door psycholoog , GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater

Behandel consult door psycholoog, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater

Indicatie van de duur*

Diagnostiek consult van 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 of 120 min

Behandelconsult van 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 min

Maximum NZA tarief
Afhankelijk van soort beroep en soort consult (diagnostiek of behandeling)

*De behandeltijd omvat ook indirecte taken zoals verslaglegging, voorbereiding, administratieve verplichtingen, overleg met een arts indien nodig

Product onvolledig behandeltraject:

Als er geen sprake blijkt van een DSM stoornis, als er binnen 120 minuten duidelijk wordt dat behandeling beter plaats kan vinden in de gespecialiseerde GGZ of als de cliënt besluit binnen 120 minuten de behandeling te beëindigen.

Onverzekerde zorg:

Een aantal klachten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering zoals relatieproblemen of aanpassingsstoornissen. Sommige verzekeraars vergoeden dit vanuit de aanvullende verzekering. U kunt wel goed geholpen worden met deze problemen, overleg met ons of vergoeding mogelijk is voor de klachten.

Als u zelf wilt betalen omwille van privacy wordt er geen persoonlijke informatie verstrekt aan uw zorgverzekeraar. Of als u klachten of problemen heeft of van een behandelmethode gebruik wilt maken die niet meer vergoed wordt. U heeft in dit geval geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Het tarief voor onverzekerde zorg is € 95,00 per sessie van 45 minuten.

Verhindering:

Bij verhindering kunt u tot maximaal 24 uur van te voren kosteloos afzeggen via info@vitee.nl of op de werkdagen van de betreffende behandelaar. Anders wordt € 70,00 in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Voor de consulten van de klinisch psycholoog en psychiater geldt een hoger tarief (tussen € 115,00 en € 150,00). De zorgverzekeraar vergoed deze kosten niet.