Vergoeding

De praktijk heeft met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor 2024 voor de Generalistische Basis GGZ: Zilveren Kruis (waaronder ook Interpolis, FBTO en De Friesland), CZ (waaronder OHRA en Nationale Nederlanden), VGZ (waaronder ook IZA, Univé, Zorgverzekeraar UMC), DSW (waaronder ook Stad Holland en InTwente), Caresq (waaronder Aevitae en Eucare), ASR/Ditzo, OWM Zorg en Zekerheid, ONVZ, Eno en Menzis. Met RMA heeft Vitee geen contract. Behandeling voor de Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket. Wel wordt uw eigen risico aangesproken. Voor het intakegesprek dient u een verwijzing van uw huisarts te hebben. U bent hier zelf voor verantwoordelijk.  

Wij bieden op kleine schaal hulp in de Specialistische GGZ. De praktijk heeft met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de Specialistische GGZ. U betaalt alleen uw eigen risico, geen verdere eigen bijdrage. 

Vanaf januari 2022 is de GGZ overgegaan naar een nieuwe bekostiging: het Zorgprestatiemodel. Cliënten betalen elk jaar hun eigen risico als ze een GGZ behandeling volgen. Ook wordt een traject niet meer ingediend bij uw verzekeraar als de behandeling ten einde is, maar worden de afgenomen consulten per maand gedeclareerd. 

Verwijsbrief

Hierop is de volgende informatie noodzakelijk:

datum verwijzing is vóór het intakegesprek
naam en functie van verwijzer
AGB code van verwijzer
stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
persoonlijke gegevens van de cliënt en geboortedatum
dat er sprake is van een (vermoeden van) een DSM-5 stoornis
expliciete verwijzing voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ

Aan de hand van de klachten, diagnostiek en de zorgvraagtypering wordt de zwaarte van de zorgvraag bepaald en inschatting van de duur van een traject. Dit is op basis van een aantal criteria zoals ernst en complexiteit van de klachten. Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De verzekeraar vergoed 75% tot 100% van het maximale NZA tarief. We gaan uit van de tijd die in de agenda gepland was voor de afspraak, ook als het consult iets langer of iets korter duurde. Als de daadwerkelijke afspraak een kwartier of langer afwijkt van de geplande afspraak dan wordt het consult aangepast.  

Product 2024

Diagnostiek consult door psycholoog NIP, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater

Behandel consult door psycholoog NIP, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater

Indicatie van de duur

Diagnostiek consult van 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 of 120 min

Behandelconsult van 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 min

Maximum NZA tarief*
Afhankelijk van soort beroep en soort consult (diagnostiek of behandeling). Klik hier voor de tarievenlijst. 

*De administratieve tijd is hierin al berekend

Product onvolledig behandeltraject:

Als er geen sprake blijkt van een DSM stoornis, als er binnen 120 minuten duidelijk wordt dat behandeling beter plaats kan vinden in de gespecialiseerde GGZ of als de cliënt besluit binnen 120 minuten de behandeling te beëindigen.

Onverzekerde zorg:

Een aantal klachten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering zoals relatieproblemen of aanpassingsstoornissen. Sommige verzekeraars vergoeden dit vanuit de aanvullende verzekering. U kunt wel goed geholpen worden met deze problemen, overleg met ons of vergoeding mogelijk is voor de klachten.

Als u zelf wilt betalen omwille van privacy wordt er geen persoonlijke informatie verstrekt aan uw zorgverzekeraar. Of als u klachten of problemen heeft of van een behandelmethode gebruik wilt maken die niet meer vergoed wordt. U heeft in dit geval geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Het tarief voor onverzekerde zorg is € 120,00 per sessie van 45 minuten.

Verhindering:

Behandelingen vinden enkel op afspraak plaats. Dit betekent dat wij een strakke planning hebben en rekening houden met de afspraak. De tijd wordt voor u gereserveerd en de behandelaar bereidt de afspraak voor. Bij het starten van een behandeling stemt u in met onze praktijkregels, waaronder onze Annuleringsvoorwaarden. Afspraken kunnen in principe niet worden geannuleerd. Bij noodsituaties kunt u tot maximaal 48 uur (in werkdagen) van te voren kosteloos afzeggen via info@vitee.nl of door het inspreken van een voicemailbericht. Houdt rekening met het weekend. Vermeld duidelijk uw naam, de datum en tijd van de sessie en welke behandelaar. Alleen afzeggen via uw eigen behandelaar is niet voldoende. De datum en tijd van ontvangst van de afzegging is bepalend voor het in rekening brengen van de afspraak.  Voor alle afzeggingen binnen 48 uur wordt, ongeacht de reden, € 80,00 in rekening gebracht. Wij kunnen helaas geen uitzonderingen maken, ongeacht de reden. Voor de consulten van de psychiater geldt een hoger tarief  (€ 150,00). De zorgverzekeraar vergoed deze kosten niet.