POH-GGZ

Vitee kan de functie van POH-GGZ binnen uw huisartsenpraktijk invullen. De POH-GGZ wordt vanuit Vitee bij uw praktijk gedetacheerd. De POH-GGZ ondersteunt u als huisarts bij patiënten met psychische en/of psychosociale problemen. Deze dienstverlening is ontstaan vanuit de vraag van ons verwijsnetwerk.

De POH-GGZ is in dienst bij Vitee en krijgt daarom structureel intervisie van een Psycholoog om zodoende de beste hulp te kunnen bieden en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het vakgebied en evidence-based behandelingen.

Voordelen:

Het gehele wervingstraject wordt door Vitee gecoördineerd, met daarin uw visie als uitgangspunt.
Vitee verzorgt de coaching en intervisie van de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) door een Psycholoog van Vitee
Met detachering heeft u geen administratieve rompslomp omdat u alleen de daadwerkelijk gewerkte uren gefactureerd krijgt. Dat haalt veel werk uit handen.
Veel flexibiliteit: het kan voor langere termijn of voor kortere termijn, bijvoorbeeld vervanging vanwege ziekte of zwangerschapsverlof.