Privacy

Er wordt gewerkt volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving. De psycholoog heeft een beroepsgeheim. Dit betekent dat er geen informatie wordt verstrekt aan derden (zoals de huisarts of bedrijfsarts) zonder uw toestemming.

Ons Privacystatement volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt u hier inzien.

Dossier

Een dossier wordt 20 jaar bewaard. Daarna worden alle gegevens vernietigd.

Kwaliteitsstatuut

Het Kwaliteitsstatuut GGZ van Inge Schaap-Haenen is goedgekeurd en kunt u hier inzien.
Het Kwaliteitsstatuut GGZ van Ken Tanaka is goedgekeurd en kunt u hier inzien.
Het Kwaliteitsstatuut GGZ van Jonas de Jonge is goedgekeurd en kunt u hier inzien.
Het Kwaliteitsstatuut GGZ van Haci Özer is goedgekeurd en kunt u hier inzien.
Het Kwaliteitsstatuut GGZ van Janneke Vencken is goedgekeurd en kunt u hier inzien.

Keurmerk en Kwaliteit

De praktijk voldoet aan het Keurmerk Basis GGZ KiBG

Er wordt gewerkt volgens de zorgstandaarden en richtlijnen die te vinden zijn op de website GGZ Standaarden

Cliënten kunnen informatie vinden gebaseerd op de standaarden op Thuisarts

Rapportage cliënt tevredenheid

Om het effect van de behandeling meer meetbaar te maken wordt aan het begin en eind van de behandeling een vragenlijst afgenomen die vraagt naar uw klachten en functioneren. Aan het eind van het behandeltraject wordt een cliënt tevredenheidsvragenlijst afgenomen, de CQi. De gemiddelde cliënt tevredenheid van de uitgevoerde behandeling was een 8,6 in 2023 op basis van 138 afgenomen vragenlijsten in de Basis en Specialistische GGZ. De bejegening door de psycholoog gaf 97% de maximale score (gemiddelde schaalscore 4.9 van maximaal 5). Cliënten vinden dat ze mee kunnen beslissen in de behandeling (92% van de maximale score, gemiddelde schaalscore 4.6 van maximaal 5) en dat de behandeling goed werd uitgevoerd (90% van de maximale score, gemiddelde schaalscore 4.5 van de 5). Bereikbaarheid van de psycholoog telefonisch, per mail of anderszins gaf 91% de maximale score (gemiddelde schaalscore 4.6 van de 5). Op zorgkaartnederland.nl kunt u cliënt ervaringen lezen (huidige beoordeling gemiddeld 9,3). 

Klachten

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Beroepsvereniging NIP

Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Incidenten

Binnen Vitee melden wij veilig incidenten via een procedure en deze worden geanalyseerd waarna er actie wordt ondernomen.