Privacy

Er wordt gewerkt volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving. De psycholoog heeft een beroepsgeheim. Dit betekent dat er geen informatie wordt verstrekt aan derden (zoals de huisarts of bedrijfsarts) zonder uw toestemming.

Ons Privacystatement volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt u hier inzien.

Dossier

Een dossier wordt 15 jaar bewaard. Daarna worden alle gegevens vernietigd.

Kwaliteitsstatuut

Het Kwaliteitsstatuut GGZ van Inge Schaap-Haenen is goedgekeurd en kunt u hier inzien.
Het Kwaliteitsstatuut GGZ van Ken Tanaka is goedgekeurd en kunt u hier inzien.
Het Kwaliteitsstatuut GGZ van Liselotte Verhoeven is goedgekeurd en kunt u hier inzien.

Keurmerk en Kwaliteit

De praktijk voldoet aan het Keurmerk Basis GGZ KiBG

Er wordt gewerkt volgens de zorgstandaarden en richtlijnen die te vinden zijn op de website GGZ Standaarden

Cliënten kunnen informatie vinden gebaseerd op de standaarden op Thuisarts

Vragenlijsten

Om het effect van de behandeling meer meetbaar te maken wordt aan het begin en eind van de behandeling een vragenlijst afgenomen die vraagt naar uw klachten en functioneren. Aan het eind van het behandeltraject wordt een cliënt tevredenheidsvragenlijst afgenomen, de  CQi. De gemiddelde cliënt tevredenheid van de uitgevoerde behandeling was een 8,2 in 2020 op basis van 120 afgenomen vragenlijsten in de Basis en Specialistische GGZ. De bejegening door de psycholoog gaf 96% de maximale score (gemiddelde schaalscore 4.8 van maximaal 5). Cliënten vinden dat ze mee kunnen beslissen in de behandeling (77% van de maximale score, gemiddelde schaalscore 3.9 van maximaal 5) en dat de behandeling goed werd uitgevoerd (84% van de maximale score, gemiddelde schaalscore 4.2 van de 5). Bereikbaarheid van de psycholoog telefonisch, per mail of anderszins gaf 92% de maximale score (gemiddelde schaalscore 4.6 van de 5). Op zorgkaartnederland.nl kunt u cliënt ervaringen lezen (huidige beoordeling gemiddeld 9,3).

Klachten

Waar mensen met elkaar werken kunnen ook misverstanden ontstaan. Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de behandeling. Als u een klacht heeft neemt u dan contact met ons op. Dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Mochten we niet voldoende tot een oplossing kunnen komen dan kunt u gebruikmaken van de volgende klachtenregelingen.

U kunt uw klacht indienen of uw geschil melden bij de klachtenfunctionaris van P3.nl waarbij wij zijn aangesloten via Klacht en Company. Deze is bereikbaar per mail via p3nl@klachtencompany.nl

Beroepsvereniging NIP

Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg