Inge Schaap-Haenen

Mijn naam is Inge Schaap-Haenen en ik ben geregistreerd GZ-psycholoog en praktijkhouder. Sinds 2006 werk ik als psycholoog in zowel de eerste- als tweedelijnszorg. Ik heb ruime ervaring met behandeling en diagnostiek bij volwassenen. Specifieke ervaring en deskundigheid heb ik in het behandelen van stemmings- en angststoornissen (o.a. depressie, paniekstoornis, sociale-angststoornis) en trauma’s. Daarnaast heb ik veel ervaring met behandeling van autonomieproblemen, burn-out en persoonlijkheidsproblematiek.

In de behandeling maak ik gebruik van verschillende therapievormen, aangepast aan de cliënt. Voornamelijk maak ik gebruik van Cognitieve Gedragstherapie (CGT), EMDR en Schematherapie. Ik heb zowel de erkende basis- als vervolgopleiding EMDR afgerond en de basis- en vervolg opleiding schematherapie. Binnen de behandeling hecht ik een grote waarde aan de behandelrelatie tussen mij en de cliënt. Van mij kunt u betrokkenheid, oprechtheid en duidelijkheid verwachten.

Beschikbaarheid: ik ben beperkt beschikbaar voor het starten van nieuwe behandelingen in de Basis GGZ. Voorlopig ben ik niet beschikbaar voor het starten van behandelingen in de Specialistische GGZ.  Behandeling in de Basis GGZ kan ook in het Engels plaats vinden.

Registraties:

Gezondheidszorg (GZ) psycholoog BIG, nr 19920659525
Registratie PSYCHOLOOG NIP
Registratie Cognitief gedragstherapeut i.o.
EMDR Europe Practitioner
Aspirant Schematherapeut

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 Vereniging voor Schematherapie (VSt)

Anneloes Pauw-Kleijn

Mijn naam is Anneloes Pauw-Kleijn en ik werk vanaf november 2020 als GZ-Psycholoog bij Vitee. Sinds 2011 werk ik als psycholoog in de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Ik heb veel ervaring in het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek, stemmingsstoornissen en psychische problemen bij (jong)volwassenen. Zowel individueel als in groepen. Daarnaast heb ik ruime ervaring met het uitvoeren van psychologische onderzoeken.

In de behandeling maak ik gebruik van verschillende therapievormen (o.a. cognitieve gedragstherapie en schematherapie) en zie ik een goede behandelrelatie als een belangrijke factor voor een geslaagde therapie. Daarin staan veiligheid, duidelijkheid en positiviteit voorop. Aangezien iedereen anders is, vind ik een persoonlijke benadering van klachten en problemen heel belangrijk.

Registraties:

Gezondheidszorg (GZ) psycholoog BIG

Sahar Samsami

Mijn naam is Sahar Samsami, sinds juni 2019 ben ik als psycholoog werkzaam bij Vitee. Ik ben afgestudeerd in de richting Klinische Psychologie. Ik heb ervaring opgedaan in de behandeling van adolescenten en volwassenen die stemmingsklachten en angstklachten ervaren. Tevens heb ik ervaring opgedaan in het uitvoeren van psychologische onderzoeken, op het gebied van autisme en persoonlijkheidsproblematiek.

Cognitieve Gedragstherapie staat centraal in de behandeling, waarbij ik samen met de cliënt disfunctionele gedachten en gedragingen die de klachten in stand houden leer te herkennen en te veranderen. Daarnaast maak ik gebruik van EMDR. Ik vind het van belang dat er in de behandeling sprake is van wederzijds vertrouwen, waarbij de cliënt zich veilig voelt en zich kwetsbaar durft op te stellen.

Beschikbaarheid: ik ben beschikbaar voor het starten van nieuwe behandelingen op de maandag, dinsdag en vrijdag. Behandeling in de Basis GGZ kan ook in het Engels plaatsvinden. 

Registraties:

Registratie PSYCHOLOOG NIP
Registratie Cognitief gedragstherapeut i.o.

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Maria van Lummel

Mijn naam is Maria van Lummel en ik ben februari 2020 gestart als psycholoog bij Vitee. Ik heb de masteropleiding Neuropsychologie afgerond. Tijdens deze master heb ik ervaring opgedaan in onder andere het in kaart brengen van het denkvermogen van adolescenten en volwassenen. Ik heb veel te maken gekregen met de emotionele gevolgen die bepaalde gebeurtenissen met zich meebrengen. Bij Vitee behandel ik vooral cliënten met angst- en stemmingsklachten, lichamelijk onvoldoende verklaarde aandoeningen en rouwverwerkingsproblematiek. 

Cognitieve Gedragstherapie en positieve psychologie staan centraal in de behandeling.  Persoonlijk vind ik het erg belangrijk te kijken naar de krachten die mensen in zich hebben en deze wil ik dan ook graag bij iemand naar voren halen. Openheid naar elkaar vind ik essentieel om goed contact te hebben en elkaar te vertrouwen. Ik ga graag samen op zoek naar manieren om meer te leren luisteren naar gevoelens en behoeften die belangrijk voor u zijn.

Beschikbaarheid: ik ben beschikbaar voor het starten van nieuwe behandelingen op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Liselotte Verhoeven

Mijn naam is Liselotte Verhoeven en ik werk vanaf 1 september 2019 met veel plezier als klinisch psycholoog bij Vitee. Kernbegrippen die mij typeren zijn: daadkrachtig, empathisch, enthousiast, goedlachs, betrokken, warm en transparant.

Sinds 2004 ben ik werkzaam als psycholoog en heb ik op verschillende werkplekken gewerkt, waardoor ik breed inzetbaar ben voor zowel generalistische als specialistische geestelijke gezondheidszorg. Ik heb onder andere veel ervaring in behandelen van trauma, angststoornissen, identiteitsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek, medisch psychologische klachten, werkgerelateerde problematiek en psychische problemen bij jongvolwassenen. Ik ben gespecialiseerd in uitvoeren van EMDR behandelingen (EMDR practitioner) en tevens in cognitieve gedragstherapie (cognitief gedragstherapeut), psychodynamische behandelingen en groepstherapie.

Beschikbaarheid: ik ben beschikbaar als regiebehandelaar voor nieuwe cliënten in de Specialistische GGZ, dat wil zeggen dat ik u aan het begin, midden en eind van de behandeling zie en beschikbaar ben voor consultatie.

Registraties:

Klinisch psycholoog, BIG nr 39917710025
Registratie Psychotherapeut FGzPT
EMDR Europe practitioner
Registratie Cognitief gedragstherapeut

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT)
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Ken Tanaka

Sinds oktober 2018 werk ik als psychiater bij Vitee. Ik ben hoofdbehandelaar van de Specialistische GGZ trajecten. U zult mij meestal zien aan het begin, midden en eind van uw traject in de Specialistische GGZ. Daarnaast geef ik advies ten aanzien van medicatie en ben ik beschikbaar voor consultatie in de praktijk. 

Naast Vitee werk ik ook bij andere GGZ instellingen zoals GGZ Centraal en Care to Change. Mijn aandachtsgebieden zijn jong volwassenen en stemmingsstoornisssen. Ik probeer zoveel mogelijk de mens als geheel te zien en te begrijpen. Psychische problemen hoeven niet persé aangeboren te zijn. Er is tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar de biologische factoren van psychiatrische stoornissen. Ik ben van mening dat ieder mens uniek is en dat er niet altijd een diagnose of ‘label’ past bij een persoon. Het liefst kijk ik naar andere mogelijkheden dan medicijnen. 

Met het team van behandelaren van Vitee kijken we samen naar een oplossing. Kunnen we u deze niet bieden dan denken wij met u mee waar het wel zou kunnen. 

Beschikbaarheid: ik ben beschikbaar als regiebehandelaar voor nieuwe cliënten in de Specialistische GGZ, dat wil zeggen dat ik u aan het begin, midden en eind van de behandeling zie en ben beschikbaar voor consultatie.