Inge Schaap-Haenen

Mijn naam is Inge Schaap-Haenen en ik ben geregistreerd GZ-psycholoog en eigenaar. Sinds 2006 werk ik als psycholoog in zowel de eerste- als tweedelijnszorg. Ik heb ruime ervaring met behandeling en diagnostiek bij volwassenen. Specifieke ervaring en deskundigheid heb ik in het behandelen van (meervoudig) trauma zoals seksueel misbruik, mishandeling, maar ook eenmalige gebeurtenissen. Daarnaast heb ik veel ervaring met behandeling van stemmings- en angststoornissen, dwangklachten en milde persoonlijkheidsproblematiek.

In de behandeling maak ik gebruik van verschillende therapievormen, aangepast aan de cliënt. Voornamelijk maak ik gebruik van Cognitieve Gedragstherapie (CGT), EMDR en Schematherapie. Ik heb zowel de erkende basis- als vervolgopleiding EMDR afgerond en de basis- en vervolg opleiding schematherapie. Binnen de behandeling hecht ik een grote waarde aan de behandelrelatie tussen mij en de cliënt. Van mij kunt u betrokkenheid, oprechtheid en duidelijkheid verwachten.

Beschikbaarheid: ik ben voorlopig niet beschikbaar voor het starten van nieuwe behandelingen. Behandeling in de Basis GGZ kan ook in het Engels plaats vinden.

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag ochtend. Mailadres: info@vitee.nl

 

Registraties:

Gezondheidszorg (GZ) psycholoog BIG, nr 19920659525
Registratie PSYCHOLOOG NIP
Registratie Cognitief gedragstherapeut VGCt
EMDR Europe Practitioner
Aspirant Schematherapeut 

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 Vereniging voor Schematherapie (VSt)

Anneloes Pauw-Kleijn

Mijn naam is Anneloes Pauw-Kleijn en ik werk vanaf november 2020 als GZ-Psycholoog bij Vitee. Sinds 2011 werk ik als psycholoog in de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Ik heb veel ervaring in het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek, stemmingsstoornissen en psychische problemen bij (jong)volwassenen. Zowel individueel als in groepen. Daarnaast heb ik ruime ervaring met het uitvoeren van psychologische onderzoeken.

In de behandeling maak ik gebruik van verschillende therapievormen (o.a. cognitieve gedragstherapie en schematherapie) en zie ik een goede behandelrelatie als een belangrijke factor voor een geslaagde therapie. Daarin staan veiligheid, duidelijkheid en positiviteit voorop. Aangezien iedereen anders is, vind ik een persoonlijke benadering van klachten en problemen heel belangrijk.

Beschikbaarheid: ik ben niet beschikbaar voor het starten van nieuwe behandelingen. 

Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag. Mailadres: anneloes@vitee.nl

 

Registraties:

Gezondheidszorg (GZ) psycholoog BIG
Registratie PSYCHOLOOG NIP 

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Sahar Samsami

Mijn naam is Sahar Samsami, sinds juni 2019 ben ik als psycholoog werkzaam bij Vitee. Ik ben afgestudeerd in de richting Klinische Psychologie. Bij Vitee behandel ik vooral adolescenten en volwassenen die stemmingsklachten, traumagerelateerde klachten en angstklachten ervaren  (o.a. depressie, paniekstoornis, sociale angststoornis, PTSS). Tevens voer ik psychologische onderzoeken uit, o.a. op het gebied van autisme, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek.

Cognitieve Gedragstherapie staat centraal in de behandeling, waarbij ik samen met de cliënt disfunctionele gedachten en gedragingen die de klachten in stand houden leer te herkennen en te veranderen. Daarnaast maak ik gebruik van EMDR. Ik vind het van belang dat er in de behandeling sprake is van wederzijds vertrouwen, waarbij de cliënt zich veilig voelt en zich kwetsbaar durft op te stellen. Kernwoorden die mij typeren: begripvol, meedenkend, meelevend, eerlijk en oprecht. Ik ben van mening dat eenieder op een bepaald punt in zijn of haar leven kan vastlopen, ik doorloop dan graag met u dit proces om zo weer grip te krijgen op de situatie.  

Beschikbaarheid: ik ben beschikbaar voor het starten van nieuwe behandelingen. Behandeling in de Basis GGZ kan ook in het Engels plaatsvinden. 

Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag. Mailadres: sahar@vitee.nl

Registraties:

Registratie PSYCHOLOOG NIP
Registratie Cognitief gedragstherapeut i.o.

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)

Awesta Sharifi

Mijn naam is Awesta Sharifi. Sinds juli 2021 versterk ik het team van Vitee. Ik ben afgestudeerd in de richting van klinische psychologie. Ik heb ervaring in het behandelen van verslaving en dubbele diagnose, zowel op individueel niveau als in groepsverband. Bij een dubbele diagnose kan er worden gedacht aan angst- en stemmingsproblematiek, maar bijvoorbeeld ook persoonlijkheidsproblematiek. Bij Vitee behandel ik voornamelijk stemmings- en angststoornissen, rouwproblematiek, dwangklachten en aanhoudende lichamelijke klachten. Hierbij maak ik vooral gebruik van Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Vanuit mijn eerdere werkervaring krijg ik te horen dat anderen mij omschrijven als betrokken, hulpvaardig, bedachtzaam en oprecht.

In de behandeling vind ik het erg belangrijk dat er sprake is van een fijne en vertrouwde behandelrelatie. Hierdoor kan een open, eerlijke en veilige sfeer gecreëerd worden, waarin duidelijk wordt hoe u bent als individu. Elk individu is anders en vraagt daarom om een persoonlijke benadering. Hierbij zal ik in de behandeling vooral de nadruk leggen op de krachten, in plaats van te focussen op de beperkingen. Denken in mogelijkheden zal daarom centraal staan in onze gesprekken.

Beschikbaarheid: ik ben beschikbaar voor het starten van nieuwe behandelingen. Behandeling in de Basis GGZ kan ook in het Engels plaatsvinden. 

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag. Mailadres: awesta@vitee.nl

Registraties:

 Registratie PSYCHOLOOG NIP
Cognitief gedragstherapeut i.o.

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)

Liselotte Verhoeven

Mijn naam is Liselotte Verhoeven en ik werk vanaf 1 september 2019 met veel plezier als klinisch psycholoog bij Vitee. Kernbegrippen die mij typeren zijn: daadkrachtig, empathisch, enthousiast, goedlachs, betrokken, warm en transparant.

Sinds 2004 ben ik werkzaam als psycholoog en heb ik op verschillende werkplekken gewerkt, waardoor ik breed inzetbaar ben voor zowel generalistische als specialistische geestelijke gezondheidszorg. Ik heb onder andere veel ervaring in behandelen van trauma, angststoornissen, identiteitsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek, medisch psychologische klachten, werkgerelateerde problematiek en psychische problemen bij jongvolwassenen. Ik ben gespecialiseerd in uitvoeren van EMDR behandelingen (EMDR practitioner) en tevens in cognitieve gedragstherapie (cognitief gedragstherapeut), psychodynamische behandelingen en groepstherapie.

Beschikbaarheid: ik ben beschikbaar als regiebehandelaar voor nieuwe cliënten in de Specialistische GGZ, dat wil zeggen dat ik u tenminste aan het begin, midden en eind van de behandeling zie en beschikbaar ben voor consultatie.

Werkdagen: dinsdag en donderdag.

Registraties:

Klinisch psycholoog, BIG nr 39917710025 Registratie Psychotherapeut FGzPT EMDR Europe practitioner Registratie Cognitief gedragstherapeut VGCt Registratie PSYCHOLOOG NIP

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT)
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Ken Tanaka

Sinds oktober 2018 werk ik als psychiater bij Vitee. Ik ben hoofdbehandelaar van de Specialistische GGZ trajecten. U zult mij meestal zien aan het begin, midden en eind van uw traject in de Specialistische GGZ. Daarnaast geef ik advies ten aanzien van medicatie en ben ik beschikbaar voor consultatie in de praktijk. 

Naast Vitee werk ik ook bij andere GGZ instellingen zoals GGZ Centraal en Care to Change. Mijn aandachtsgebieden zijn jong volwassenen en stemmingsstoornisssen. Ik probeer zoveel mogelijk de mens als geheel te zien en te begrijpen. Psychische problemen hoeven niet persé aangeboren te zijn. Er is tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar de biologische factoren van psychiatrische stoornissen. Ik ben van mening dat ieder mens uniek is en dat er niet altijd een diagnose of ‘label’ past bij een persoon. Het liefst kijk ik naar andere mogelijkheden dan medicijnen. 

Met het team van behandelaren van Vitee kijken we samen naar een oplossing. Kunnen we u deze niet bieden dan denken wij met u mee waar het wel zou kunnen. 

Beschikbaarheid: ik ben beschikbaar als regiebehandelaar voor nieuwe cliënten in de Specialistische GGZ, dat wil zeggen dat ik u tenminste aan het begin, midden en eind van de behandeling zie en ben beschikbaar voor consultatie. 

Werkdag: woensdag

Jonas de Jonge

Sinds augustus 2021 werk ik als psychiater bij Vitee. Mijn opleiding deed ik in Amsterdam en na afronding in 2018 ben ik bij GGZ Centraal komen te werken. Het leren begon toch weer te trekken, en inmiddels volg ik alweer twee jaar de opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut. Mijn werkwijze is dan ook psychodynamisch georiënteerd; samen met de cliënt probeer ik inzicht te verwerven in de achtergrond en betekenis van de klachten.

Werkdag: vrijdag