Inge Schaap-Haenen

Mijn naam is Inge Schaap-Haenen en ik ben GZ-psycholoog en eigenaar. Sinds 2006 werk ik als psycholoog in zowel de eerste- als tweedelijnszorg. Ik heb ruime ervaring met behandeling en diagnostiek bij volwassenen. Diagnostiek op het gebied van persoonlijkheid, ADHD, autisme en intelligentie. Specifieke ervaring en deskundigheid heb ik in het behandelen van (meervoudig) trauma zoals seksueel misbruik, mishandeling, maar ook eenmalige gebeurtenissen. Daarnaast heb ik veel ervaring met behandeling van stemmings- en angststoornissen, dwangklachten en persoonlijkheidsproblematiek. 

In de behandeling maak ik gebruik van verschillende therapievormen, waarbij ik aansluit bij uw behoeften. Voornamelijk maak ik gebruik van Cognitieve Gedragstherapie (CGT), EMDR en Schematherapie. Ik heb zowel de erkende basis- als vervolgopleiding EMDR afgerond en de basis- en vervolg opleiding schematherapie. Binnen de behandeling hecht ik een grote waarde aan de behandelrelatie tussen mij en de cliënt. Van mij kunt u betrokkenheid, oprechtheid en duidelijkheid verwachten. Ook humor vind ik belangrijk. 

Beschikbaarheid: ik ben voorlopig niet beschikbaar voor het starten van nieuwe behandelingen. Behandeling in de Basis GGZ kan ook in het Engels plaats vinden.

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (locatie Kolkkamp 5). Mailadres: info@vitee.nl

Registraties:

Gezondheidszorg (GZ) psycholoog BIG, nr 19920659525
Registratie PSYCHOLOOG NIP
Registratie Cognitief gedragstherapeut VGCt
EMDR Europe Practitioner
 Junior Schematherapeut (in opleiding tot Senior Schematherapeut)

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 Vereniging voor Schematherapie (VSt)

Haci Özer

Mijn naam is Haci (Hadji) Özer en sinds maart 2023 werk ik als Gezondheidszorgpsycholoog voor Vitee Psychologen. Ik heb ervaring in het behandelen van angst- en stemmingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en trauma. Daarnaast heb ik ruime ervaring in psychodiagnostiek. 

In de behandelingen die ik verricht maak ik gebruik van verschillende methoden, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR en Schematherapie. Als behandelaar hecht ik veel waarde aan de cliënt-therapeut relatie en beschouw deze als een belangrijke basis voor een succesvolle behandeling. 

Beschikbaarheid: Woensdag om de week (locatie Kolkkamp 5). 

Registraties:

Gezondheidszorg (GZ) psycholoog BIG, nr 99928830425

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Sahar Samsami

Mijn naam is Sahar Samsami, sinds juni 2019 ben ik als psycholoog werkzaam bij Vitee. Ik ben afgestudeerd in de richting Klinische Psychologie. Bij Vitee behandel ik vooral adolescenten en volwassenen die stemmingsklachten, traumagerelateerde klachten en angstklachten ervaren  (o.a. depressie, paniekstoornis, sociale angststoornis, PTSS). Tevens voer ik psychologische onderzoeken uit, o.a. op het gebied van autisme, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek.

Cognitieve Gedragstherapie staat centraal in de behandeling, waarbij ik samen met de cliënt disfunctionele gedachten en gedragingen die de klachten in stand houden leer te herkennen en te veranderen. Daarnaast maak ik gebruik van EMDR. Ik vind het van belang dat er in de behandeling sprake is van wederzijds vertrouwen, waarbij de cliënt zich veilig voelt en zich kwetsbaar durft op te stellen. Kernwoorden die mij typeren: begripvol, meedenkend, meelevend, eerlijk en oprecht. Ik ben van mening dat eenieder op een bepaald punt in zijn of haar leven kan vastlopen, ik doorloop dan graag met u dit proces om zo weer grip te krijgen op de situatie.  

Beschikbaarheid: ik ben niet beschikbaar voor het starten van nieuwe behandelingen. Behandeling in de Basis GGZ kan ook in het Engels plaatsvinden. 

Werkdagen: maandag en dinsdag (locatie Kolkkamp 5) en donderdag (locatie Chopinstraat 2C). 

Registraties:

Registratie PSYCHOLOOG NIP
Registratie Cognitief gedragstherapeut i.o.

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)

Tessa Vuister

Mijn naam is Tessa Vuister en ik werk vanaf april 2023 als psycholoog bij Vitee. Ik heb mijn master opleiding afgerond aan de Universiteit Utrecht in de richting Klinische Psychologie. Vanaf 2021 werk ik als psycholoog in de specialistische ggz. Ik heb ervaring met het behandelen van (jong)volwassen met ontwikkelende persoonlijkheidsproblematiek, angst- dwang- en stemmingsstoornissen en negatief zelfbeeld, zowel individueel als in groepen. Ook heb ik ervaring in het behandelen en begeleiden van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. 

Bij Vitee behandel ik met name angst, dwang en stemmingsklachten waarbij ik gebruik maak van cognitieve gedragstherapie (CGT). Naast behandeling voer ik ook psychologische onderzoeken uit, zoals intelligentie en persoonlijkheidsonderzoek. Als behandelaar en onderzoeker vind ik een nieuwsgierige, open houding erg belangrijk. Ik wil graag goed begrijpen wat er bij jou aan de hand is zodat we samen kunnen werken aan verbetering. Hierin is veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect erg belangrijk. Van eerdere cliënten kreeg ik als feedback dat ik oprecht en betrokken ben, en zij het waarderen dat ik ook humor inbreng in de gesprekken. In de behandeling leg ik de nadruk op jouw kwaliteiten en krachten waarmee we kunnen werken om klachtenvermindering te realiseren. Ook staat het vergroten van zelfcompassie centraal. 

Beschikbaar: ik ben beschikbaar voor het starten van nieuwe behandelingen. Behandeling in de Basis GGZ kan ook in het Engels plaatsvinden. 

Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag (om de week). Locatie Kolkkamp 5. Mailadres: tessa@vitee.nl

Registraties:

 Registratie PSYCHOLOOG NIP
 Registratie Cognitief Gedragstherapeut i.o.

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Tijs van Sleeuwen

Mijn naam is Tijs van Sleeuwen en sinds juni 2023 werk ik als psycholoog bij Vitee. Ik heb tussen 2018 en 2021 mijn bachelor Psychologie gevolgd aan de Universiteit Utrecht en ik heb daarna mijn master clinical psychology afgerond aan dezelfde universiteit in 2023. Ik behandel diverse klachten waaronder stemming- en angststoornissen.

Ik hecht veel waarde aan het opbouwen van een sterke therapeutische relatie, gebaseerd op vertrouwen en open communicatie. Door oprecht te luisteren naar jouw ervaringen en uitdagingen, kan ik een volledig beeld krijgen van jouw leven en behoeften. Het creëren van een veilige ruimte waarin jij je vrij voelt om jouw gedachten, gevoelens en zorgen te uiten, is voor mij essentieel in het bieden van effectieve therapie.

Als psycholoog ben ik toegewijd aan het bieden van zorgzame begeleiding en jou te helpen positieve veranderingen in jouw leven aan te brengen. Ik vind het belangrijk dat ik een betrouwbare steun kan zijn voor jou, en het is mijn passie om jou te ondersteunen bij het verbeteren van jouw mentale welzijn.

Beschikbaar: ik ben beschikbaar voor het starten van nieuwe behandelingen.

Werkdagen: maandag en woensdag (Chopinstraat 1C), donderdag en vrijdag (Kolkkamp 5). Mailadres: tijs@vitee.nl

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Ken Tanaka

Sinds oktober 2018 werk ik als psychiater bij Vitee. Ik ben hoofdbehandelaar van de Specialistische GGZ trajecten. U zult mij meestal zien aan het begin, midden en eind van uw traject in de Specialistische GGZ. Daarnaast geef ik advies ten aanzien van medicatie en ben ik beschikbaar voor consultatie in de praktijk. 

Naast Vitee werk ik ook bij andere grote GGZ instellingen. Mijn aandachtsgebieden zijn jong volwassenen en stemmingsstoornisssen. Ik probeer zoveel mogelijk de mens als geheel te zien en te begrijpen. Psychische problemen hoeven niet persé aangeboren te zijn. Er is tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar de biologische factoren van psychiatrische stoornissen. Ik ben van mening dat ieder mens uniek is en dat er niet altijd een diagnose of ‘label’ past bij een persoon. Het liefst kijk ik naar andere mogelijkheden dan medicijnen. 

Met het team van behandelaren van Vitee kijken we samen naar een oplossing. Kunnen we u deze niet bieden dan denken wij met u mee waar het wel zou kunnen. 

Beschikbaarheid: ik ben beschikbaar als regiebehandelaar voor nieuwe cliënten in de Specialistische GGZ, dat wil zeggen dat ik u tenminste aan het begin, midden en eind van de behandeling zie en ben beschikbaar voor consultatie. 

Werkdag: woensdag (locatie Kolkkamp 5)

Jonas de Jonge

Sinds augustus 2021 werk ik als psychiater bij Vitee. Mijn opleiding deed ik in Amsterdam en na afronding in 2018 ben ik bij een grote GGZ instelling komen te werken. Het leren begon toch weer te trekken, en heb ik de opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut afgerond. Mijn werkwijze is dan ook psychodynamisch georiënteerd; samen met de cliënt probeer ik inzicht te verwerven in de achtergrond en betekenis van de klachten.

Werkdag: vrijdag (locatie Kolkkamp 5)