Behandeling

U kunt het beste aangemeld worden via zorgdomein via uw huisarts. Mocht dat niet lukken of u heeft een vraag dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of per e-mail. Wij geven u binnen drie werkdagen een reactie. In het intakegesprek worden uw klachten en problemen besproken. Een intake neemt 1 à 2 sessies in beslag. Een sessie duurt 60 minuten. Hierna wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld en start de behandeling. We bieden u een kortdurende, effectieve behandeling aan met een generalistisch karakter. We helpen u om zo spoedig mogelijk weer de regie over uw leven terug te krijgen. 

Mocht er toch specialistische hulp nodig zijn dan bespreken we dit met u en denken mee waar u het beste terecht kan. Wij bieden op kleine schaal zelf specialistische GGZ behandelingen aan. Er is een goede samenwerking met huisartsen en andere praktijken en instellingen in de omgeving Bunschoten, Nijkerk, Amersfoort, Baarn. Ook wordt er samengewerkt met de sociale (wijk)teams in de omgeving en bedrijfsartsen.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende wetenschappelijk onderbouwde methoden zoals cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, EMDR en schematherapie. Therapie sessies worden afgewisseld met online begeleiding (e-health), zie hieronder voor meer informatie.

Regelmatig vindt een evaluatie plaats van de behandeling. Vaak worden naasten betrokken bij de behandeling, zoals een partner of goede vriend(in). Met de cliënt wordt overlegd of hij/zij naasten wil betrekken, deze zijn welkom om mee te komen naar één of meerdere sessies. Terugvalpreventie en zonodig nazorg vormen een onderdeel van de behandeling.

Belangrijke pijlers in de behandeling zijn: een veilig klimaat van vertrouwen, uzelf kunnen zijn, waarbij ook gericht wordt op de sterke kanten van uw persoonlijkheid.

Wanneer u daar toestemming voor geeft wordt uw huisarts op de hoogte gesteld van het starten van de behandeling en ontvangt de huisarts aan het eind een brief met het beloop van de behandeling. Zonodig is er – na uw toestemming- tussentijds overleg met de huisarts of een andere betrokken hulpverlener.werk

E-health

Ook wordt behandeling via e-health aangeboden. Online begeleiding vindt plaats met het programma Karify, via beveiligde email, Google DUO, sms. Via Karify kunnen we een behandelprogramma klaarzetten gerelateerd aan uw klachten waarin u online kunt werken tussen de sessies door. Zo worden gesprekken afgewisseld met digitale zorg. Ook worden in de behandeling tips gegeven van websites en apps die u kunt gebruiken.

Hieronder een aantal tips voor informatie, zelfhulp en ondersteunende apps:

Mindfulness

Oefening 3 minuten ademruimte.

VGZ biedt gratis een app aan met verschillende mindfulness oefeningen, te downloaden via de App Store of Google Play

Depressie

Informatie over depressie en tips op de website Mindblue

Een app om dagelijks je stemming bij de houden, activiteiten en meer inzicht te krijgen in patronen is de gratis app Stemming Log of Daylio te downloaden via de App Store of Google Play

Angst

Informatie over angst en paniek en tips op de website Geen paniek

Mirro 

Mirro is een e-health aanbieder met blogs en deels gratis modules om te werken aan psychische klachten en mentale fitheid te verbeteren